Suchý led – náplň Magic Cube

Prodej suchého ledu s náplní magické kapsle ve formě pelet (velikosti rýže). Suchý led uzavřený v plastové kapsli umožňuje bezpečnou konzumaci nápojů i během jeho rozpouštění v nápoji s vytvářením kouře a mlhy.
Dalším efektem suchého ledu je rychlé vychlazení obsahu poháru na požadovanou teplotu konzumace bez použití klasického vodního ledu.

Objednávejte suchý led vždy na den jeho spotřeby. Ztráty suchého ledu jsou při pokojových teplotách 25% za 24 hodin

Něco o suchém ledu

• Suchý led je oxid uhličitý (CO2) v pevném skupenství. Sublimuje beze zbytku z pevného skupenství přímo do plynné formy. Neviditelný plyn je veskrze bez zápachu.

• 1 kg suchého ledu vyprodukuje asi 500 litrů plynného CO2. Při koncentraci nad 7 % v dýchaném vzduchu způsobuje bezvědomí a při koncentracích nad 8 % dokonce hrozí nebezpečí zadušení.

• Jelikož je plynný CO2 asi 1,5-krát těžší než vzduch, šíří se po zemi a hromadí se v prohlubních.

Skladování a transport suchého ledu

• Suchý led uchovávejte výhradně v dodaných kontejnerech z pěnového polystyrenu.
• Suchý led nikdy neskladujte ve sklepě nebo v malých nevětraných místnostech.
• Suchý led nikdy neuchovávejte ve vzduchotěsných uzavřených nádobách – nebezpečí roztržení!
Opravdu důležité

• Suchý led nikdy nedávejte do úst – k přímé konzumaci je nevhodný.
• Suchý led používejte výhradně podle návodu a v dodaných kostkách Magic Cube.
• V případě zasažení pokožky nebo očí oplachujte okamžitě minimálně 15 minut vlažnou
vodou.
• V případě požití může být nebezpečná nízká teplota nebo vznikající tlak suchého ledu. V obou případech neprodleně vyhledejte lékaře!
• Suchý led má teplotu -79 °C. Přímý kontakt s nechráněnou pokožkou může způsobit vážné popáleniny.
• Suchý led nabírejte vždy kleštěmi na suchý led nebo ochrannými rukavicemi!
• Suchý led uchovávejte mimo dosah dětí.
• Se suchým ledem nesmějí manipulovat děti a mladiství do 16 let.

INFORMACE O SUCHÉM LEDU

Komentáře nejsou povoleny.